Verdens Miljødag 5. juni

Vi spiller en viktig rolle i samfunnet og skal gjøre vårt for en litt bedre verden.

Verdens Miljødag 5. juni

Verdens Miljødag i Brødrene Dahl

 

Kun utslippsfri transport

Som en ledende leverandør av tekniske produkter og løsninger til bygg-, anlegg-, og industrisektoren, har Brødrene Dahl en betydelig påvirkning på miljøet. Vi har derfor tatt store skritt for å redusere karbonfotavtrykket vårt ved å satse på fossilfrie og utslippsfrie transportløsninger. Vår forpliktelse til miljøvennlig praksis har ført til en ambisiøs strategi: Kun utslippsfri transport i 2030. 


Elektriske kjøretøy spiller en nøkkelrolle i logistikken vår, og vi investerer kontinuerlig i infrastruktur for å støtte denne overgangen. Dette inkluderer utvidelse av ladepunkter ved anleggene våre, som kan benyttes både av våre egne biler og leverandører/kunder. 

 

Mer optimal fyllingsgrad i våre biler

Vi jobber også med å optimalisere fyllingsgrad og kjøreruter for å minimere kjøreavstander og sikre at vi ikke kjører mer enn vi må. Da reduserer vi antall nødvendige turer, noe som både reduserer energibehovet og reduserer slitasje på veiene våre.  


I tillegg arbeider vi med å redusere avfall og emballasje, og tilrettelegge for gjenbruk av materialer der det er mulig. Sirkulærøkonomi er både nødvendig og ønskelig for å kunne beskytte og gjenopprette planeten. 
Handling taler høyere enn ord. På Verdens Miljødag fornyer vi forpliktelsen vår til å handle for miljøet. Brødrene Dahl inviterer kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å bidra for en mer bærekraftig framtid. 

 

Brødrene Dahl og kllima

Vi tar klimaendringene på alvor - vi tar derfor de grepene vi kan. Vi reparerer og gir maskiner og verktøy nytt liv, vi hjelper med gjenbruksmaterialer for kommende rørleggere i videregående skoler, vi jobber med smartere måter å fylle opp transporten og vi har en ambisjon om utlippsfri transport i 2030. Les mer om klima & bærekraft i Brødrene Dahl.

03.06.2024
Brødrene Dahl

Siste nytt fra Brødrene Dahl

Vi satser på ombruk
Vi satser på ombruk
For å bidra til en grønnere fremtid og redusere avfall, har vi inngått et strategisk samarbeid med ombrukstjenesten Sirken. Sammen tar vi et tydelig standpunkt for miljø og bærekraft i VVS-bransjen ved å gi gamle og ødelagte produkter nytt liv.
Les mer
Investerer i en grønnere fremtid
Investerer i en grønnere fremtid
Vi har forpliktet oss til å redusere miljøpåvirkningen forbundet med våre aktiviteter. Blant annet har vi satt oss et ambisiøst mål om å ha null utslipp fra transport innen 2030.
Les mer
Vi sier ja til etisk forretningsdrift
Vi sier ja til etisk forretningsdrift
I dag anses det ikke lenger som tilstrekkelig å overholde lovens bokstav; vi må gjøre mer, og være bedre.
Les mer
Småordretillegg: Spar penger og miljø
Småordretillegg: Spar penger og miljø
Brødrene Dahl er opptatt av effektivitet og miljø - noe som blir mer og mer viktig i tiden fremover. Vi har alle et stort ansvar for å bidra der vi kan.
Les mer