Våre bransjer - vi har kompetansen

Som en av Norges ledende tekniske handelsbedrifter er vårt mål å betjene samtlige bransjer lokalt, med overlegen service og kvalitet gjennom rådgivning, teknisk design til installasjon, drift og service. Vi gjør innkjøp fra 1500 produsenter over hele verden, og har et rendyrket logistikksystem og sentrallager på Langhus utenfor Oslo. Høyteknologisk rørautomasjon og moderne småvareautomasjon sørger for riktige varer, til riktig tid og sted.