Logg inn

Havbruk

Brødrene Dahl er en trygg og solid samarbeidspartner for norsk havbruksnæring, og vi forenkler og effektiviserer forbindelsen mellom produsent og kunde. Alle våre produktsjefer har inngående kompetanse om materialer innenfor de forskjellige produktområdene.

Vi tilbyr aktuelle produkter til alle ledd i havbruksnæringen fra rogn til mat. De viktigste bruksområdene er settefiskanlegg, matfiskproduksjon og slakteri.

Ta kontakt med din selger

 

Fra rogn til mat

Fra fisken er rogn til den ligger på tallerkenen er den gjennom en rekke prosesser. Vi leverer materiell til landanlegg, sjøanlegg og til slakterier. 

Landanlegg

Den største brukergruppen av Brødrene Dahls produkter innen akvakultur er de som bygger eller driver landbaserte oppdrettsanlegg – for stamfisk, rognproduksjon, klekkeri, settefisk, postsmolt, matfisk eller rensefisk. Den røde tråden i sortimentet er materiell for håndtering av vann.

Sjøanlegg

Til matfiskanlegg i sjø leverer BD materiell til oppdrettere som f.eks. fôrslanger og koblinger, ventiler og arbeidsklær, samt komponenter til leverandører av systemer og løsninger for f.eks. avlusning eller fôring.

Slakteri og prosessering

Syrefaste materialer benyttes typisk i rør, rørdeler, ventiler, renner/sluk, osv. av de som bygger eller driver slakterier og fisk/ensilasjemottak, samt leverandører av systemer og løsninger for fiskehåndtering eller bløgging.

Kataloger, brosjyrer og konsepter innen havbruk

Få inspirasjon og sjekk ut vårt utvalg av kataloger, brosjyrer og konsepter som viser noe av det vi kan tilby. Flere av disse kan du også finne på våre servicesentre over hele landet. Ta kontakt med oss i dag, så finner vi de produktene du trenger. 

Katalog for havbruk                         Katalog for PE rør og deler                         Konseptbrosjyre for havbruk