Logg inn

Åpenhetsloven

MicrosoftTeams-image (15).png

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Brødrene Dahl har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

MaxEmanuelson_244__MAX3609.jpg

Aktsomhetsvurderinger


Brødrene Dahl gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjør vi i tett samarbeid med vår eier Saint-Gobain. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer og gjennomgå aktsomhetsvurdering gjennom en ekstern tredjepart.
Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.
Brødrene Dahl kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.


Åpenhetsloven


Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
Brødrene Dahl har et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.
I henhold til loven vil vi innen 30. juni 2023 offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.
Fremover vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Vi er tilknyttet FNs Global Compact gjennom vår eier Saint Gobain og legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet.
Brødrene Dahl ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

MaxEmanuelson_005__MAX9765.jpg


Informasjonsplikt


Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.
Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@dahl.no.
Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.