Åpenhetsloven

MicrosoftTeams-image (15).png

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Brødrene Dahl har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre, og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

MaxEmanuelson_244__MAX3609.jpg

Aktsomhetsvurderinger


Brødrene Dahl gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjør vi i tett samarbeid med vår eier Saint-Gobain. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer og gjennomgå aktsomhetsvurdering gjennom en ekstern tredjepart.
Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.
Brødrene Dahls kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.


Åpenhetsloven


Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
Brødrene Dahl har et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.
I henhold til loven vil vi innen 30. juni 2023 offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.
Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Vi er tilknyttet FNs Global Compact gjennom vår eier Saint-Gobain, og legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet.
Brødrene Dahl ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheters innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

MaxEmanuelson_005__MAX9765.jpg


Informasjonsplikt

Fra fra1. juli 2022 har du og alle, ved skriftlig forespørsel, rett  på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester.
Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@dahl.no.
Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Les mer om vår redegjørelse under åpenhetsloven ved å klikke her