Logg inn
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Brødrene Dahl er valgt som rørleverandør til Oslos nye reservevannforsyning

04.07.2022

Brødrene Dahl

Brødrene Dahl er valgt som rørleverandør til Oslos nye reservevannforsyning

LC (18).jpg

Oslo kommune har valgte Brødrene Dahl som leverandør av teknisk kompetanse, rør og rørdeler til prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Én vannkilde (Maridalsvannet) og ett vannbehandlingsanlegg (Oset) forsyner i dag 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Prosjekt Ny vannforsyning Oslos overordnede mål er å sikre Oslo kommunes befolkning en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler av forsyningssystemet.

– Prosjektet er teknisk krevende med omfattende rørleveranser av store dimensjoner. Vår divisjon for vann- og miljøteknikk har sammen med underleverandører lagt mye ned i et solid anbud. Det ga oss tillitt i Oslo og vi har nå signert vår største kontrakt noensinne, sier adm. dir. Asbjørn Vennebo i Brødrene Dahl, Norges ledende tekniske handelsbedrift.

Kontraktspart er Oslo kommune Vann- og avløpsetaten som tiltransporterer kontrakten til arbeidsfellesskapet JV AF Ghella ANS.

Oslo bygger et vannbehandlingsanlegg på Huseby basert på råvann fra Holsfjorden ved Vefsrud i Buskerud. Byen vil få to uavhengige vannforsyninger, hver med tilstrekkelig kapasitet til å dekke hele byens behov.

I tillegg bygges det nye hovedvannledninger som skal føre drikkevann fra Huseby og inn til byens driftsnett, samt en ny vannledning fra Oset til Disen/Sinsen og beredskapsbassenger på Trosterud øst i byen. 

Til dette skal Brødrene Dahl blant annet levere 24 kilometer duktile rør. Duktilt rør er et støpejernsrør med ulike tilsetninger for korrosjonsbeskyttelse og fleksibilitet. Dimensjonene blir med diameter på opptil 2000 mm (2 meter), med hovedleveranse på 1500 mm (1,5 meter). Leveransene vil pågå fra 2025 til 2027.

Torje Dalen er divisjonsleder for denne type omfattende prosjekter i Brødrene Dahl. Han forteller at kontrakten med Oslo kommune inkluderer bistand til entreprenør med tekniske løsninger. Dette kan for eksempel være tilknyttet intransportering av rør i tunnel, fundamentløsninger og på kapping og montering.

– I slike prosjekter legger vi stor vekt på å samhandle nært med entreprenørene og tilføre teknisk og logistikkmessig kompetanse. I anledning denne leveransen gjør vi også omfattende tilpasninger ved vårt sentrallager på Langhus for å sikre god vareflyt, sier Torje Dalen, divisjonsleder prosjekt/KAM i Brødrene Dahl.

Bilde1.jpg
 – Vi har vunnet tillit og vår største kontrakt noensinne fra Oslo kommune, sier adm. dir. Asbjørn Vennebo i den tekniske handelsbedriften Brødrene Dahl.  

Brødrene Dahl skal levere teknisk og logistikkmessig kompetanse tilknyttet rørleveranser til Ny vannforsyning Oslo. Rørene har diameter på opptil to meter og seks meters lengde.
 
For mer informasjon, kontakt Torje Dalen på telefon 932 29 880.