Logg inn

02.06.2022

Brødrene Dahl

Brødrene Dahl kutter CO2-fotavtrykk med 6,6 %

Brødrene Dahls miljøtiltak gir jevne resultater inkludert kutt i CO2- fotavtrykk fra 12.897 tonn i 2020 til 12.046 tonn i 2021 (6,6 prosent).

c02-fotavtrykk.jpg
Brødrene Dahl er nede i 3 prosent jomfruelige plast i miljøregnskapet. Her demonstrerer produksjonssjef Thomas Bjerkeseter ved Brødrene Dahl Langhus miljøvennlig strekkplast fra sukkerrør.


Det viser miljøregnskapet for Brødrene Dahl for 2021. Innen 2030 skal virksomheten være karbonnøytral.
Den samlede bærekraftstrategien inkluderer bidrag til utvikling av bærekraftige samfunn, reduksjon av utslipp og effektivisering av avfallshåndtering.

– Vi snur hver eneste stein – og mange samtidig – i arbeidet for å bli karbonnøytrale og redusere miljøfotavtrykket vårt. Mange tiltak handler om å bevege store strukturer i egen og vårt samlede nettverks regi. Miljørapporten dokumenterer at tiltakene virker, sier Dennis Knarvik som leder miljøarbeidet i virksomheten.

Transportvirksomheten har bidratt godt til redusert CO2-fotavtrykk med en nedgang på 8,9 prosent målt i forhold til totalt salg.

Innen 2030 ønsker Brødrene Dahl å ha nullutslipp på sin egen varetransport og sortere 95 prosent av avfallet.
Derfor har plast i emballasje stått høyt på dagsorden i 2021 og Knarvik kan fortelle om god uttelling.

– Andelen emballasje av jomfruelig plast som Brødrene Dahl bruker ved utgående distribusjon er nå nede i tre prosent. Bruk av papp har bidratt til å få andelen plast så godt ned, sier Knarvik.
Totalforbruket av emballasje var i 2021 på 506 tonn.

Siste nytt fra Brødrene Dahl