Logg inn

En gledelig førjulsgave for miljøet!

08.12.2021

Dennis Knarvik

Våre kunder tar årlig med seg over 500.000 plastposer ut til sine kunder.

Brødrene Dahl har stor fokus på bærekraft, og ett av områdene omhandler reduksjon av plast. For å bidra til en mer bærekraftig handel, har vi nå gått over til å ta i bruk plastposer som består av 80% resirkulert plast. Dette bidrar til en generelt lavere miljøbelastning. Brukt emballasje resirkuleres og benyttes til nye produkter, noe som herved bidrar til en mer sirkulær økonomi.

I tillegg til endring av plastposene, inngår vi et medlemskap i Handelens Miljøfond, som er Norges største private miljøfond og som jobber med å løse miljøproblemer knyttet til plast. I praksis betyr dette at for hver plastbærepose som går ut av våre servicesentre, så gir Brødrene Dahl 50 øre til miljøfondet. Dette er midler som blir øremerket miljøtiltak for å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning, og/eller redusere forbruk av plastbæreposer.
Vi håper at de nye plastbæreposene bidrar til en litt grønnere hverdag for våre kunder.