Logg inn

Investerer i en grønnere fremtid

07.06.2023

Brødrene Dahl

Vi i Brødrene Dahl jobber målrettet med helt konkrete tiltak for en mer bærekraftig drift. Ved å erstatte tradisjonelle dieseldrevne kjøretøy med elektriske eller gassdrevne alternativer, reduserer vi både karbonutslipp og lokal luftforurensning.

Høyt fokus på bærekraft

Det skjer mye rundt det grønne skiftet i Brødrene Dahl. I anbud og fra våre kunder stilles det stadig større krav til spørsmål rundt miljøpåvirkning. Vi har kommet langt på det området, og vil fortsette å jobbe med å møte disse kravene. Brødrene Dahl skal være karbonnøytrale innen 2030, og vi er godt i gang med reisen dit. Det er nødvendig for å nå de målene som kreves, og forventes av en så stor aktør som oss, som totalt har nærmere 200 biler (fordelt på lastebiler, kranbiler, varebiler og personbiler), rundt 1 million leveringer i året og over 30 millioner km kjørt. Vi ønsker å være en ambassadør i bransjen; en som setter høyere krav til oss selv enn det som er forventet.

Fremtid uten utslipp

Lars Erik Granerud, transportsjef hos Brødrene Dahl, holder til på hovedlageret på Langhus utenfor Oslo, og er glødende opptatt av en fossilfri transportflåte. – Utslippsfri transport kreves stadig oftere i prosjekter og avtaleprosesser. I regjeringskvartalet kommer du for eksempel ikke inn med fossildrevne biler, så der leverer vi i dag med nullutslippsbiler. Vi vet jo at dette er fremtiden, og nå som vi er godt i gang, er det ingen vei tilbake. Ved å bytte til elektriske og gassdrevne biler, vil Brødrene Dahl redusere sin avhengighet av fossilt brensel og bidra til å redusere CO2-utslippene. Dette vil også bidra til å forbedre luftkvaliteten og redusere støyforurensningen, spesielt i tett befolkede områder hvor vår transportflåte opererer, forteller han.

Elektriske modulvogntog snart på plass

Allerede om et år eller to settes elektriske modulvogntog i drift, som skal kjøre tur/retur Oslo – Kristiansand. – Det ruller daglig 162 biler rundt i landet for Brødrene Dahl. I løpet av 2023 skal vi bytte ut 21 fossildrevne biler til biler som går på elektrisitet eller biogass, og omtrent 25 skal være på plass i 2024, fortsetter han.

Elbiler allerede i bruk

Vi har i dag flere elbiler som ruller rundt i Norge, og det er de største byene som blir prioritert først. – På Østlandet har vi allerede flere helelektriske biler som er i drift, noe vi har fått på plass av hensyn til det grønne skiftet. Infrastrukturen for biogass må på plass for de destinasjonene der vi velger å ha dette. I hovedsak er dette biler vi velger å ha i en overføringsfase. Hvis det viser seg å være mer hensiktsmessig vil vi satse på hydrogendrevne og elektriske biler i fremtiden, utdyper Granerud.

Grønnere distribusjon

Det skal settes opp en rekke ladepunkter for de avdelingene som har behov for det. De nyeste elektriske lastebilene, som skal være i drift i løpet av høsten 2023, har en rekkevidde på 250 km, noe som fungerer bra på de fleste av våre distribusjonsruter. – Vi har god erfaring med en elektrisk kranbil i Oslo, som har en rekkevidde på 150 km. Den står i til lading i en depotlader over natten, og er fulladet til ny drift neste morgen. Denne bilen kjører i dag to skift, og vi benytter hurtigladere gjennom skiftene, noe som fungerer bra.
Denne overgangen til mer miljøvennlige transportmidler representerer en betydelig investering, både økonomisk og strategisk. Men vi er fast bestemt på å være en foregangsbedrift innen bærekraftig praksis, og tar ansvar for vår rolle i det grønne skiftet, understreker han.

Høye ambisjoner

Vi har satt oss som mål å være en ledende bedrift innenfor bærekraftig praksis, og fortsetter å utforske andre innovative løsninger for å redusere vår miljøpåvirkning. Å bytte til elektriske og biogassdrevne biler er bare ett skritt i en omfattende strategi for å ivareta planeten, og å være en pålitelig samarbeidspartner for en bærekraftig fremtid. – Vi tar sikte på å fase ut alle bensindrevne biler gradvis frem til 2030. Vi vil investere i infrastruktur for lading og gassfylling for å sikre en jevn overgang og praktisk bruk av de nye kjøretøyene. Dette vil inkludere implementering av ladestasjoner på våre anlegg, og samarbeid med lokale partnere for å få tilgang til ladepunkter. Gjennom denne satsingen ønsker vi å vise vårt engasjement for å være en ansvarlig aktør. Vi håper at vårt initiativ vil inspirere andre til å ta lignende grep for å redusere karbonfotavtrykket, og bidra til en mer bærekraftig fremtid, avslutter Granerud.

Siste nytt fra Brødrene Dahl