Logg inn
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Sikkerhet på arbeidsplassen – en grunnleggende menneskerett

Sikkerhet på arbeidsplassen – en grunnleggende menneskerett

28.04.2023

Brødrene Dahl

Kontinuerlig fokus på HMS

Brødrene Dahl jobber målrettet med helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og dette er spesielt viktig på sentrallageret på Langhus utenfor Oslo. Der må alle som skal oppholde seg i lagerlokalene ha på seg vernesko. I enkelte områder er det også påbud om synlighetsklær og hjelm.
Det er omtrent 250 årsverk som jobber på Langhus. Alle må bruke verneutstyr i de sonene som er merket for det. Det er ikke rom for tvil; det er godt merket med både skriftlige og visuelle skilt som illustrerer hvilke regler som gjelder hvor.
Vi kjører uanmeldte brannøvelser flere ganger i året. Da har vi anledning til å sjekke at evakueringsrutinene fungerer som de skal. 

Sikkerhet og ergonomi i fokus

Thomas Rønningen, logistikkutviklingssjef, forteller at de legger mye arbeid i sikkerhet og ergonomi. – I det nye automasjonsanlegget vårt har vi muligheten til å heve og senke arbeidsstasjonene som vi vil. Da er vi helt sikker på at alle har en stasjon som passer til deres høyde. I tillegg kan alle som ønsker det variere på arbeidshøyden.
Folk som jobber på lager oppholder seg mange timer hver dag i høyrisikoområde. De som jobber løfter flere tonn hver dag. – Da må man ha hjelpemidler for å forebygge belastningsskader. Derfor har vi investert i tre løftearmer som bruker vakuum for å hjelpe oss å løfte tunge pakker. Den største tar opptil 150 kg., kan han fortelle.
Sikkerhet er en prioritet på arbeidsplassen. Det er viktig både å forebygge og å håndtere ulykker og hendelser på en effektiv måte for å sikre medarbeidernes helse og trivsel.

Blue dot viser veien

På Langhus bruker de blue dot på alle trucker som kjører rundt inne i den enorme lagerbygningen. – Når noen kommer kjørende med trucken sin så lyser det et blått lys – en flekk – foran trucken, som indikerer for andre kjørende eller gående at her er de ikke alene. Dette øker sikkerheten masse, da det blir lettere å avpasse farten etter andre «trafikanter», og man unngår kollisjoner, sier Rønningen.
Sprinkelpumpen testes hver fredag. Vi må vite at den fungerer selv om strømmen skulle gå. 

LOTO – lock out, tag out

Alle automasjonsanleggene har LOTO – altså, lock out, tag out. LOTO-system fungerer slik at det ikke er fysisk er mulig å starte anlegget så lenge noen er inni anlegget eller maskinen for reparasjoner, feilretting og lignende. Dette øker sikkerheten for alle som jobber i anleggene, og eliminerer risikoen for skader i disse.

Viktig loggføring

Det er lovpålagt å registrere hendelser som omhandler nestenulykker, skader og andre avvik. Rønningen er opptatt av at denne oversikten bidrar til kontroll over sikkerheten til sine medarbeidere hans. – Vi registrerer alt i vårt hendelsesregistreringssystem. På den måten oppdager vi ting før de får anledning til å utvikle seg til et potensielt problem. Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å rapportere selv de minste avvik; kun da kan vi ha full oversikt, og sørge for en arbeidsplass som er så trygg som den kan bli. Jeg er også glad for at denne tankegangen er godt forankret helt opp til ledelsen hos Saint-Gobain (Brødrene Dahls eierselskap) i Frankrike, sier han engasjert.

Trygge og friske medarbeidere

Alle medarbeidere som jobber 3-skift eller nattarbeid, eller utfører spesielle arbeidsoppgaver, får tilbud om årlig helsesjekk. Vi har også et program for influensavaksine for de som ønsker det. - Vi jobber jevnt og trutt med at våre medarbeidere skal være trygge og friske og trives på jobb, avslutter Rønningen. 


Siste nytt fra Brødrene Dahl