Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • 5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart

5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart

05.05.2023

Brødrene Dahl

Asfaltarmering refererer til prosessen med å legge et lag med armeringsmateriale når veier skal asfalteres. Dette armeringsmaterialet, som vanligvis er laget av polyester, glassfiber eller andre polymerer, bidrar til å gjøre asfalten mer motstandsdyktig, samt forbedre dens holdbarhet.

Vinn-vinn med asfaltarmering

Armering av asfalt har blitt stadig mer populært. Blant annet gir det bedre slitestyrke til asfalten, og minsker skader fra sprekker og andre deformasjoner. Det kan også redusere behovet for hyppige reparasjoner og vedlikehold, og dermed kostnadene, samtidig som sikkerheten på veiene øker.
Her er noen av de viktigste fordelene med å bruke asfaltarmering i veibyggingen:

1. Bedre holdbarhet

Asfaltarmering gir bedre holdbarhet til veibanen ved å øke motstanden mot slitasje og deformasjoner. Dette gjør veien mer motstandsdyktig mot skader forårsaket av tung trafikk og værforhold.

2. Redusert vedlikeholdsbehov

Veier som er bygget med asfaltarmering trenger generelt mindre vedlikehold og reparasjon enn vanlige asfaltveier. Dette skyldes at fibermaterialet bidrar til å forsterke asfalten og gjøre den mer motstandsdyktig mot sprekker og deformasjoner. Dette gjelder særlig i områder som er utsatt for harde vintre, der det er vanlig med ekstreme temperaturer, frost og hyppig værskifte.

3. Bedre sikkerhet

Asfaltarmering kan bidra til å øke sikkerheten på veiene ved å redusere risikoen for at kjøretøyene sklir på veibanen. Det gir en jevnere overflate på veien, som gjør at sjansen for ulykker minsker, og gir bedre kjørekomfort for bilister. Asfaltarmering kan også gi mer effektiv dreneringen, og dermed gi mindre risiko for vannplaning.

4. Redusert miljøpåvirkning

Asfaltarmering kan bidra til å minske miljøpåvirkningen fra veibyggingen når behovet for vedlikehold og reparasjon blir mindre. Produktene kan inneholde resirkulerte materialer, som bidrar til å minske miljøbelastningen fra veibygging og -vedlikehold. Dette gjør at behovet for nye materialer, energibruk ved bygging og vedlikehold av veier vil gå ned.

5. Økt økonomisk levetid

Asfaltarmering bidrar til å forlenge levetiden til veibanen, noe som er økonomisk gunstig på lang sikt ved å redusere behovet for hyppig reparasjon og vedlikehold.
Alt i alt kan asfaltarmering være en kostnadseffektiv og pålitelig måte å forlenge holdbarheten og øke sikkerheten på veiene på, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen og forlenger økonomisk levetid.

Siste nytt fra Brødrene Dahl