Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • Effektiv installasjon av Votec minirenseanlegg

02.11.2023

Brødrene Dahl

Effektiv installasjon av Votec minirenseanlegg

O. Lilleås Grustak/Transport var en av de første til å installere Votec minirenseanlegg. Ola Lilleås, selskapets eier og daglige leder, deler sin erfaring med Votec-anlegget og hvordan det har en rekke fordeler i forhold til andre løsninger. Den enkle installasjonen og vedlikeholdet, sammen med den raske leveringen, har gjort det til et ideelt valg for deres kunder. 

Lilleaas

Enkel installasjon og vedlikehold

Ola Lilleås er meget fornøyd med minirenseanlegget, som de kjøpte av Brødrene Dahl. Klaro, datterselskapet til Brødrene Dahl som produserer minirenseanleggene, hjalp godt til med igangsettelse av prosjektet. - Jeg kjenner til minirenseanlegg fra før, men dette er det første Votec-anlegget jeg har kjøpt. Jeg er veldig fornøyd med det - det har flere fordeler i forhold til andre jeg har vært borti. Det har ingen bevegelige deler, som gjør at det er enklere å installere og vedlikeholde. 

Lettvint og effektiv prosess

– På vårparten i år fikk jeg en epost fra DIGIT og Brødrene Dahl, der jeg ble invitert til et Teams-møte der minirenseanlegget skulle presenteres. Der fikk jeg en grundig gjennomgang av nødvendig informasjon om installasjon, service, drift og serviceavtale. Noen dager senere fikk jeg bestilling fra en kunde som hadde behov for et slikt anlegg. Jeg tok kontakt med BD som satte meg i kontakt med Klaro for igangsettelse, og deretter gikk det raskt. I løpet av få dager var anlegget levert, og jeg kunne starte installeringen. Prosessen med kjøp og levering var meget effektiv; det gikk bare noen få dager fra jeg ringte til anlegget var levert og installert. Det var en veldig ryddig og grei prosess, forteller Lilleås. 
Votec minirenseanlegg har flere fordeler i forhold til andre jeg har vært borti. Det har ingen bevegelige deler, som gjør at det er enklere å installere og vedlikeholde. 

 

Votec minirenseanlegg kjøper du her

Fornøyd sluttbruker

Privatpersonen som bestilte anlegget fra Lilleås trengte anlegget da han skulle anlegge nytt bad i eneboligen sin, og hadde ikke anledning til å knytte seg til det kommunale anlegget. Det eneste han syns er litt synd er at han må passe på hva de heller i vasken, da anlegget ikke klarer  prosessere enkelte ting, som melk, for mye såpe osv. Men som han påpeker; det gjelder for alle minirenseanlegg. 

Miljøvennlig og kostnadseffektiv

Tradisjelle avløpssystemer kan være kostbare å bygge og opprettholde, spesielt i områder der befolkningstettheten er lav. Minirenseanlegg er derimot en kostnadseffektiv og skalerbar løsning for behandling av avløpsvann. De er ideelle for små samfunn, hyttefelt og enkeltstående boliger. I tillegg bygges det stadig boliger der det ikke er tilgang til det kommunale avløpssystemet, og da er et minirenseanlegg en utmerket løsning. 

Minirenseanlegget er designet for å fjerne forurensninger fra avløpsvannet før dt slppes ut i naturen, noe som bidrar til å beskytte lokale vannkilder og økosystemer mot skadevirkningene av bakterier, virus, næringssalter og organisk materiale. 

Etableringen av spredte avløpsløsninger krever som regel mindre investeringer enn store sentrale avløpssystemer, og er ofte raskere i utbygning. 

Markedet er stort for entreprenører innenfor sektoren spredt avløp, og ved å sette seg inn i produkttypen og installasjonen ev denne kan man levere prosjekter som oppfyller de stadig strengere kravene innfor rensing av avløpsvann.

Siste nytt fra Brødrene Dahl