Barriere mot flom

Flom utgjør en stor og alvorlig trussel mot samfunn og infrastruktur, nå mer enn før utgjør den stadig en større trussel. Med mer ekstreme vær som følge av klimaendringer, øker risikoen for flom dramatisk. 2023 var en påminnelse om de alvorlige konsekvensene flom kan ha for både eiendommer og transportårer. Med Noaq er det enda lettere å sette opp barrierer mot flom.

Barriere mot flom

Noaq Boxwall 52

Elver flommet over sine bredder, veier ble oversvømt, og bolighus sto under vann. At bolighus bli oversvømt med vann, fører til strukturelle skader, tap av eiendeler, og store konsekvenser for de som bor der. 
 
Overflatevann kan også føre til erosjon, skylle bort veifyllinger og skade vei- dekker. Dette fører til vanskeligheter med å komme seg rundt, noe som hin- drer transport og nødhjelpstjenester fra å nå frem til berørte områder. 
 
For å håndtere trusselen fra flom er det avgjørende å implementere effektive flomforebyggende tiltak, dette har PlastInject tatt på alvor, og introduserer Noaq Boxvall 52. 

NYHET! 
Med Plastinjects Noaq Boxvall 52 
er du beredt på neste flom.  

Når det gjelder bygging av flomvern og installasjon av flomsikring, er tid ofte en avgjørende faktor. Tidsvindu- et for å bygge opp flomvern og sette opp flomsikringer kan være svært be- grenset, spesielt når man står overfor en plutselig og uventet flom. 
 
PlastInjects Noaq Boxvall 52 er en frittstående midlertidig flomvegg ut- viklet for å kunne settes raskt opp, og  kan settes opp av få personer, uten hjelp av maskiner eller verktøy. Hver modul veier kun 6,1 kg, og to person- er kan bygge inntil 200 på en time. 

 

BW52-Mässen.jpg
 
Modulene er stablebare, og en pall rommer hele 23 m flomsikring. Mod- ulene klikkes enkelt fast i hverandre uten bruk av verktøy. Ved å vri mod- ulene litt, tilpasses flomsikringen svake kurver i veier og områder, større retningendringer finnes det egne moduler til. Vannet som stiger presser modulene ned, så jo høyere vannstanden er, jo fastere står Noaq Boxvall 52 mot underlaget, som i tillegg til asfalt, sitter godt på grus og gressflater. 
 
Flom utgjør en kontinuerlig trussel mot samfunnet, og flommen på Østlandet i 2023 er en påminnelse om alvoret i situasjonen. Med Plastinjects Noaq Boxvall 52 er du beredt på neste flom. Modulene kommer på lager hos Brødrene Dahl i begynnelsen av 
mai 2024. 

DSC03015.jpg

04.06.2024
Brødrene Dahl