Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering

13.05.2022

Brødrene Dahl

Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering

Hull i asfalten, sprekker og deformasjoner er ikke bare til irritasjon for enhver bil- eller syklist, de utgjør også en stor fare for trafikanter mange steder. Valg av reparasjons- og rehabiliteringsarbeid kan være avgjørende for et langsiktig godt resultat.hatelit.png


HaTelit asfaltarmering ble først brukt i 1971. I dag er HaTelit asfaltarmering en av den mest kjente måten å tilføre styrke til asfalten. Terje Ottesen fra Brødrene Dahl Geosyntia anbefaler at det brukes asfaltarmering som HaTelit ved prosjekter som inneholder rehabilitering av veier, motorveier eller flyplassdekker.
 

En langsiktig løsning

HaTelit asfaltarmering hindrer at skadene kommer tilbake på veibanen, minsker behovet for ytterligere rehabilitering i ettertid og forlenger levetiden.
– Konvensjonelle reparasjons- og rehabiliteringsarbeid er ofte velmente og fremstår ved første øyekast som en rask og kostnadseffektiv løsning, men på lang sikt er de kanskje ikke det. Skader, såkalte krakeleringsskader, blir raskt synlige på nytt i veibanen og må igjen rehabiliteres. HaTelit asfaltarmering gjør at skadene ikke kommer tilbake og minsker behovet for ytterligere rehabilitering i ettertid, forteller Terje Ottesen.
Enkel installasjon korter ned byggetiden
Enkel installasjonen gir kort byggetid. Dette har også en positiv effekt på trafikkflyten og samfunnsøkonomien ved rehabilitering, da bruk av HaTelit asfaltarmering minsker behovet for omkjøring, stengte veier og trafikkaos.
–  Takket være den raske og enkle installasjonen er denne løsningen ikke bare den mest økonomiske og bærekraftige på kort sikt, men også i et lengre perspektiv, mener Terje.
 

hatelit-2.pngGod holdbarhet

– HaTelit asfaltarmering er uslåelig med tanke på dens langsiktige holdbarhet. Takket være det spesielle bitumenbelegget (bitumeninnhold >65%) og en optimal maskevidde viser det seg at HaTelit har en permanent høy limbinding med asfaltlagene. Studier har vist at selv 15 år etter rehabilitering er veien i en tilstand som tilsvarer en full rekonstruksjon, kan Terje fortelle.
 

Reduksjon av CO2-utslipp

Det at HaTelit asfaltarmering har et mindre materialforbruk og trenger mindre transport, reduserer totalkostnaden med opptil 40 %. Dette gir også en reduksjon på mer enn 24,3 tonn CO2 utslipp per rehabilitert kjørefelts kilometer.
I dag finnes ulike typer HaTelit asfaltarmering for montering på asfalt- eller betongoverflater. En spesielt bærekraftig variant er HaTelit eco som består av 100% resirkulert garn.

HaTelit eco er på ingen måte dårligere enn den klassiske HaTelit C når det gjelder ytelse og sikkerhet, skyter Terje inn.


BD Geosyntia bistår gjerne med teknisk bistand og veiledning til aktuelle prosjekter. Send en mail til geosyntia@dahl.no for mer informasjon.

Siste nytt fra Brødrene Dahl