Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • Full oversikt over skiltenes miljøpåvirkning

16.06.2023

Brødrene Dahl

Full oversikt over skiltenes miljøpåvirkning

BD Samferdsel har fått EPD på alle trafikkskilt - et langt steg på veien til full miljødokumentasjon.

Saint-Gobain Distribution Norway, som eier Brødrene Dahl, har investert i en generator som hjelper BD Samferdsel å regne ut det totale miljøavtrykket for hvert trafikkskilt de produserer.

- Vi merker at kunder spør mye mer etter miljødokumentasjon og EPD. I tillegg merker vi det på vekting i prosjekter. EPD-er har fått større betydning, forteller produksjons- og logistikksjef Børre Teien i BD Samferdsel, under Saint-Gobain Distribution Norway. Selskapet har vært fremoverlent for å møte etterspørselen. I 2022 investerte de i EPD-generatoren spesielt tilpasset sine trafikkskilt.

Hele livsløpet kartlegges

En EPD er et kort dokument som beskriver miljøvirkningen et produkt eller en tjeneste har gjennom hele livsløpet. Med generatoren sparer BD Samferdsel mye tid og ressurser på utregningen, som er nokså detaljert. – Vi plotter inn fraktavstand for råvarene, type transportmiddel, strømforbruk ut ifra hvor mange minutter personen på fabrikken jobber og tar i produktet, frakt ut fra fabrikken og distribusjon. Enda er ikke dette alt.
– Vi regner også inn svinn og destruksjon og gjenvinningsandel i siste fase, forteller Teien. Fabrikken deres ligger i Holmestrand.

Stadig forbedringer

EPD-deklarasjonene gir ikke bare innkjøperne og miljørådgiverne av BD Samferdsel et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen. Det skjerper også bedriften, som nå satser på å utarbeide flere produkter med EPD-er. – Nå har vi for eksempel bare el-trucker på fabrikken. Det påvirker avtrykket på alle produktene. Vi har også bergvarme og kun LED-belysning med bevegelsessensor i flere soner, forteller Teien. En optimalisert fremstillingsprosess gjør at råvarer og frakt får størst utslag på trafikkskiltenes EPD-er. Han forklarer hvordan alle detaljer tas med i utregningen. – Service på en maskin som for eksempel har olje i seg, tas også med i EPD-en. Vi regner ut EPD per kvadratmeter skilt, slik at det kan tilpasses alle skiltstørrelser.

Utvider miljødokumentasjonen

BD Samferdsel planlegger å investere i EPD-er for ytterligere ni av sine produktkategorier i 2023, deriblant støyskjermingsgjerdene sine av resirkulert plast. – En generator skal kunne benyttes til flere produktkategorier så lenge produktets bestanddeler har nok likheter, sier Teien.

Miljøavtrykk for prosjektet

BD Samferdsel kan også regne ut EPD for et helt prosjekt, på bestilling. – Da nøyaktighetsberegner vi ut fra avstand til veiprosjektet. Dette er ganske ferskt i Norge, men blir vektet mer og mer i anbud, forteller han.
Petter Akerholt er produktsjef elektro i BD Samferdsel. Etter hvert skal også LED-skiltene få EPD-er. Det jobbes stadig med å minske strømforbruket i disse.

Fakta om BD Samferdsels EPD-generator

  • Ved kjøp av produkter eller tjenester med EPD-deklarasjon, vet kjøper at den dokumenterte miljøbelastningen er godkjent av en uavhengig tredjepart
  • EPD-er på trafikkskilt gir store veientreprenører et bedre beslutningsgrunnlag og oversikt ved innkjøp i henhold til veiprosjektets krav til miljøregnskap
  • Aluminiumsplatene i skiltene smeltes om og gjenbrukes. Siden aluminium har en verdi, er det attraktivt å levere til gjenvinning. Generatoren regner ut middelavstanden til nærmeste gjenvinningsstasjon basert på alle lokasjoner i Norge
  • Forbruk av strøm, olje, drivstoff o.l. på fabrikken påvirker EPD-en. Brødrene Dahl har kuttet ned på strømforbruket i hele selskapet, og jobber kontinuerlig med å redusere strømforbruk og miljøavtrykk ytterligere
Gamle aluminiumsskilt BD Samferdsel får i retur, samt avkapp fra produksjonen, leveres til gjenvinning. I mars var panten rundt 12 NOK per kil. En full konteiner som dette, med aluminium verdt rundt 42.000 kroner, måtte tømmes ukentlig. 
Aluminiumsgjenvinning_5027_ny_web.jpg


Siste nytt fra Brødrene Dahl