5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart

Asfaltarmering kan spare tid, penger og miljø, samtidig som behovet for vedlikehold blir mindre, og kjørekomfort blir bedre.

5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart

Asfaltarmering refererer til prosessen med å legge et lag med armeringsmateriale når veier skal asfalteres. Dette armeringsmaterialet, som vanligvis er laget av polyester, glassfiber eller andre polymerer, bidrar til å gjøre asfalten mer motstandsdyktig, samt forbedre dens holdbarhet.

Vinn-vinn med asfaltarmering

Armering av asfalt har blitt stadig mer populært. Blant annet gir det bedre slitestyrke til asfalten, og minsker skader fra sprekker og andre deformasjoner. Det kan også redusere behovet for hyppige reparasjoner og vedlikehold, og dermed kostnadene, samtidig som sikkerheten på veiene øker.
Her er noen av de viktigste fordelene med å bruke asfaltarmering i veibyggingen:

1. Bedre holdbarhet

Asfaltarmering gir bedre holdbarhet til veibanen ved å øke motstanden mot slitasje og deformasjoner. Dette gjør veien mer motstandsdyktig mot skader forårsaket av tung trafikk og værforhold.

2. Redusert vedlikeholdsbehov

Veier som er bygget med asfaltarmering trenger generelt mindre vedlikehold og reparasjon enn vanlige asfaltveier. Dette skyldes at fibermaterialet bidrar til å forsterke asfalten og gjøre den mer motstandsdyktig mot sprekker og deformasjoner. Dette gjelder særlig i områder som er utsatt for harde vintre, der det er vanlig med ekstreme temperaturer, frost og hyppig værskifte.

3. Bedre sikkerhet

Asfaltarmering kan bidra til å øke sikkerheten på veiene ved å redusere risikoen for at kjøretøyene sklir på veibanen. Det gir en jevnere overflate på veien, som gjør at sjansen for ulykker minsker, og gir bedre kjørekomfort for bilister. Asfaltarmering kan også gi mer effektiv dreneringen, og dermed gi mindre risiko for vannplaning.

4. Redusert miljøpåvirkning

Asfaltarmering kan bidra til å minske miljøpåvirkningen fra veibyggingen når behovet for vedlikehold og reparasjon blir mindre. Produktene kan inneholde resirkulerte materialer, som bidrar til å minske miljøbelastningen fra veibygging og -vedlikehold. Dette gjør at behovet for nye materialer, energibruk ved bygging og vedlikehold av veier vil gå ned.

5. Økt økonomisk levetid

Asfaltarmering bidrar til å forlenge levetiden til veibanen, noe som er økonomisk gunstig på lang sikt ved å redusere behovet for hyppig reparasjon og vedlikehold.

Alt i alt kan asfaltarmering være en kostnadseffektiv og pålitelig måte å forlenge holdbarheten og øke sikkerheten på veiene på, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen og forlenger økonomisk levetid.
 
05.05.2023
Brødrene Dahl

Siste nytt fra Brødrene Dahl

Bygging av vei på myr uten utgraving
19.06.24
Geosyntia
Bygging av vei på myr uten utgraving
Bygging av vei på myr kan være en utfordrende oppgave på grunn av myrens lave bæreevne og høye vanninnhold. Tradisjonelle metoder involverer ofte utgraving av myr og erstatning med mer stabile materialer. Imidlertid finnes det alternative metoder som kan redusere både kostnader og miljøpåvirkning betydelig. En slik metode er bruken av geosynteter som Televev armeringsduk og ett eller flere lag med jordarmeringsnett.
Les mer
Effektive bru- og  trafikktunnelløsninger fra BD Geosyntia
28.11.22
Geosyntia
Effektive bru- og trafikktunnelløsninger fra BD Geosyntia
Multiplate MP 200 flerplaterør er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen. Ved å variere buens radius kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål, fra små rør til tunneler for fremføring av vei og jernbane gjennom løsmasser.
Les mer
Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering
13.05.22
Geosyntia
Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering
Hull i asfalten, sprekker og deformasjoner er ikke bare til irritasjon for enhver bil- eller syklist, de utgjør også en stor fare for trafikanter mange steder. Valg av reparasjons- og rehabiliteringsarbeid kan være avgjørende for et langsiktig godt resultat.
Les mer
Nye E6 Ranheim–Værnes får Norges høyeste grønne støttemur
06.01.22
Geosyntia
Nye E6 Ranheim–Værnes får Norges høyeste grønne støttemur
Nye E6 ved Hommelvik blir bygd på en opptil 20 meter, grønn støttemur hvor planter og innsekter får leve.
Les mer