Bygging av vei på myr uten utgraving

Bygging av vei på myr kan være en utfordrende oppgave på grunn av myrens lave bæreevne og høye vanninnhold. Tradisjonelle metoder involverer ofte utgraving av myr og erstatning med mer stabile materialer. Imidlertid finnes det alternative metoder som kan redusere både kostnader og miljøpåvirkning betydelig. En slik metode er bruken av geosynteter som Televev armeringsduk og ett eller flere lag med jordarmeringsnett.

Bygging av vei på myr uten utgraving

Anleggsvei på Torv i Sørdalen

 

Fordelene med geosynteter

Geosynteter, som geonett og armeringsduker, gir en rekke fordeler ved veiutbygging på myr:

Forsterkning og stabilisering: Disse materialene bidrar til å fordele belastningen over et større område, noe som reduserer risikoen for setninger og deformasjoner

Miljøvennlighet: Ved å unngå utgraving av myra reduseres CO2-utslipp og inngrep i naturlige økosystemer.

Kostnadseffektivitet: Geosyntetiske materialer kan redusere behovet for dyre jordarbeider og transport av masser

Les flere saker om geoteknikk.

 

Bruk av Televev armeringsduk og ett eller flere lag med jordarmeringsnett

Televev armeringsduk er en geosyntet som fungerer som et alternativ til kombinasjonen av fiberduk og jordarmeringsnett. Televev armeringsduk kan plasseres direkte på myra, hvor den fungerer som en separasjons- og forsterkningslag. Over denne kan man legge ett eller flere lag med jordarmeringsnett, som gir ytterligere stabilisering.

Anleggsvei Sørdalen
Anleggsvei Sørdalen

Trinnvis veiledning for bygging av av vei på myr:

1. Forberedelse av underlaget:

   - Fjern vegetasjon og løs masse fra overflaten av myra.

   - Jevn ut overflaten så godt som mulig for å sikre god kontakt mellom myra og armeringsduken.

 

2. Legging av Televev armeringsduk:

   - Rull ut Televev armeringsduk direkte på myroverflaten. Sørg for at duken dekker hele området som skal forsterkes.

   - Overlapp duken med minst 50 cm der det er nødvendig for å sikre kontinuerlig forsterkning.

 

3. Installasjon av jordarmeringsnett:

   - Plasser jordarmeringsnettet i massene over Televev armeringsduken. Dette nettet vil ytterligere forsterke strukturen og bidra til å fordele belastningen. Antall lag med jordarmeringsnett må beregnes og settes i forhold til trafikkbelastning, masser og grunnforhold

   - Sørg for at nettet er stramt og godt festet for å forhindre bevegelser under konstruksjon.

 

4. Fylling og komprimering:

   - Fyll området med egnet fyllmateriale, som grov grus eller pukk. Dette materialet bør være godt drenerende for å forhindre opphopning av vann.

   - Komprimer fyllmaterialet lagvis for å sikre en stabil og solid vei.

 

5. Overflatelag:

   - Avslutt med et bærelag av grus eller asfalt, avhengig av veiens bruksområde og trafikkbelastning. Skal veien asfalteres, så anbefales det at topplag med grus benyttes første leveår for å få veien til å få «satt seg», dette sikrer en bedre levetid på asfaltlagene

 

Eksempler og studier på vellykkede prosjekter

Prosjekt: E6 Helgeland - Trofors

I dette prosjektet har Statens vegvesen benyttet fiberduk og jordarmeringsnett for å bygge vei over myr uten å traue ut myra. Ved å bruke geosynteter reduserte de behovet for omfattende jordarbeider og transport av fyllmasser, noe som førte til en betydelig reduksjon i CO2-utslipp. Dette prosjektet viser hvordan geosynteter kan bidra til mer bærekraftige infrastrukturprosjekter .

 

Prosjekt: Anleggsvei på Torv, Sørdalen

I Sørdalen ble det bygd en anleggsvei over torv med bruk av geosynteter, inkludert Televev armeringsduk og jordarmeringsnett. Prosjektet ble gjennomført av SINTEF og Statens Vegvesen i samarbeid med lokale entreprenører. Resultatene viste en dramatisk reduksjon i CO2-utslipp, med opptil 90% sammenlignet med tradisjonelle metoder. Prosjektet demonstrerte også forbedret stabilitet og bæreevne for veien .

 

Bruk av geosynteter som Televev armeringsduk og lag med jordarmeringsnett representerer en innovativ og miljøvennlig tilnærming til bygging av vei på myr

 

Anleggsvei på torv Sørdalen. foto - SVV 7.jpg

Torv i Sørdalen

 

Konklusjon: Miljøvennlig og kostnadseffektiv veibygging

Bruk av geosynteter som Televev armeringsduk og lag med jordarmeringsnett representerer en innovativ og miljøvennlig tilnærming til bygging av vei på myr. Denne metoden gir ikke bare økt stabilitet og bæreevne, men reduserer også miljøpåvirkningen betydelig. Gjennom nøye planlegging og korrekt installasjon kan geosynteter bidra til bærekraftige og kostnadseffektive veiutbyggingsprosjekter. Prosjektene på E6 Helgeland og anleggsveien i Sørdalen er gode eksempler på hvordan disse metodene kan implementeres med suksess.

 

 

 

Kilder
 
1. Robert M. Koerner, "Designing with Geosynthetics," 5th Edition, Prentice Hall, 2005.

2. Martin Ziegler, "Geosynthetics in Reinforced Soil Structures," RWTH Aachen University.

4. Bygger veg på myr med 90 % mindre utslipp, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17940146/bygger-veg-pa-myr-med-90-mindre-utslipp?publisherId=17847490 .

5. Anleggsvei på Torv, Sørdalen, https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/berg-og-geoteknikk/vegarmeringsseminar/h-sleipnes-anleggsveg-pa-torv-sordalen.pdf .
19.06.2024
Brødrene Dahl

Siste nytt fra Brødrene Dahl

5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart
05.05.23
Geosyntia
5 grunner til hvorfor asfaltarmering er smart
Asfaltarmering kan spare tid, penger og miljø, samtidig som behovet for vedlikehold blir mindre, og kjørekomfort blir bedre.
Les mer
Effektive bru- og  trafikktunnelløsninger fra BD Geosyntia
28.11.22
Geosyntia
Effektive bru- og trafikktunnelløsninger fra BD Geosyntia
Multiplate MP 200 flerplaterør er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen. Ved å variere buens radius kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål, fra små rør til tunneler for fremføring av vei og jernbane gjennom løsmasser.
Les mer
Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering
13.05.22
Geosyntia
Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering
Hull i asfalten, sprekker og deformasjoner er ikke bare til irritasjon for enhver bil- eller syklist, de utgjør også en stor fare for trafikanter mange steder. Valg av reparasjons- og rehabiliteringsarbeid kan være avgjørende for et langsiktig godt resultat.
Les mer
Nye E6 Ranheim–Værnes får Norges høyeste grønne støttemur
06.01.22
Geosyntia
Nye E6 Ranheim–Værnes får Norges høyeste grønne støttemur
Nye E6 ved Hommelvik blir bygd på en opptil 20 meter, grønn støttemur hvor planter og innsekter får leve.
Les mer