Logg inn

17.08.2023

Brødrene Dahl

Hvilken fiberduk skal jeg velge? 

Fiberduk er et viktig produkt som brukes over hele verden innen bygg- og anleggsvirksomhet. Det spørsmålet vi oftest får er: Hvilken skal jeg velge? Slapp av, vi hjelper deg!

Fiberduker er en allsidig løsning som spiller en viktig rolle i bygg- og anleggsvirksomhet. Deres egenskaper som separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse gjør dem uvurderlige i en rekke konstruksjonsprosjekter. Ved å bruke fiberduker kan man oppnå bedre stabilitet, drenering og langvarig beskyttelse for ulike strukturer og omgivelser. Vi har satt opp noen enkle tips som kan hjelpe deg med å velge riktig bruksklasse for fiberduker. Vi har valgt å bruke samme fremgangsmåte som beskrevet i Håndbok N200. Det er viktig å merke seg at tabellen i Håndbok N200 er den gjeldende standarden i bransjen i dag.

1. Sjekk anbudet eller beskrivelsen: Se etter informasjon om hvilken klasse som er beskrevet, eller sjekk for spesifikke krav som er oppgitt. Disse kravene kan være nevnt i en "Spesiell beskrivelse", og kan henvise til en tabell i NorGeoSpec 2012.

2. Vurder forholdene og bruken: Tenk på stedet og hva veien skal brukes til. Følg følgende punkter og se i tabellen i  håndbok N200 for å finne riktig fiberduk.

3. Vurder undergrunnens styrke: Finn ut om undergrunnen er definert som bedre eller svakere enn 25 kPa Velg riktig type fiberduk basert på denne informasjonen. Hvis du er usikker, velg normalt Bløt/middels undergrunn med Su > 25 kPa, med mindre det er myr eller meget bløt leire, der Meget bløt undergrunn med Su < 25 kPa brukes. Går du utpå marken der fiberduken skal legges og du synker noe ned i bakken, så velg Meget bløt undergrunn med Su< 25kPa.

4. Bestem trafikkmengden:
Sjekk gjennomsnittlig døgntrafikk – se etter denne informasjonen i anbudsdokumentene. Hvis du ikke har tilgang til denne informasjonen, velg ÅDT (årlig gjennomsnittlig døgntrafikk) > 500.

5. Vurder steinstørrelsen:
Undersøk hvilken størrelse stein som skal plasseres over eller under fiberduken. Husk at du skal velge fiberduk basert på den største steinstørrelsen.

6. Bruk tabell og parametere
: Bruk tabellen i håndbok N200, og de relevante parameterne som er beskrevet i tidligere punkter, for å bestemme riktig profil eller bruksklasse.

7. Velg fiberduk basert på tabellen:
Hvis du ikke har tilstrekkelig informasjon om forholdene, som beskaffenheten til undergrunnen eller den forventede trafikkbelastningen, kan du velge fiberduk basert på tabellen nedenfor. Dette gjelder spesielt for mindre veier, skogsbilveier, hytteveier, private parkeringsplasser og andre bygge- og anleggsprosjekter der det ikke er noen spesifikke retningslinjer, og du bare vet steinstørrelsene som skal brukes mot fiberduken.

Tabell_fiberduk_ny.jpg
Ta kontakt med BD Geosyntia for hjelp til å finne riktig duk.

Siste nytt fra Brødrene Dahl