Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • Møt myndighetenes krav med vårt Votec minirenseanlegg i resirkulert plast

Møt myndighetenes krav med vårt Votec minirenseanlegg i resirkulert plast

19.04.2023

Brødrene Dahl

Myndighetene stiller nå krav til at boliger som ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet må installere en  godkjent renseløsning. Nå kan du kjøpe Votec minirenseanlegg med tank som er støpt i resirkulert plast. Disse kommer som «Plug and play», og blir viktig for nitrogenrensing av avløpsvann i tiden fremover.

Norske fjorder, innsjøer og vassdrag er tungt belastet av avløpsvann som inkluderer nitrogensubstanser. Fiskedød i blant annet Oslofjorden, og revidert forslag til avløpsdirektiv fra EU, har skapt mye oppmerksomhet rundt dette. Det kommer nå strengere krav til rensing av avløpsvann, også fra spredt avløp. Miljøbelastningen fra flere slike anlegg vil i fremtiden bli vurdert samlet.
Saint-Gobain-konsernet og Brødrene Dahl setter bærekraft høyt på dagsordenen. Med Votec-anleggene ønsker vi å styrke vårt utvalg av renseløsninger for kunder over hele landet, og samtidig bidra til redusert miljøbelastning.
I første omgang lanserer vi to versjoner: Votec Minirenseanlegg 5 PE og Votec Minirenseanlegg 10 PE. PE betyr i denne sammenhengen personekvivalenter, og anleggene er beregnet for henholdsvis én eller to helårsboliger eller fritidsboliger.

Skallet til tanken lages av resirkulert polypropylen-plast, som folk kjenner fra blant annet matbokser og annen emballasje. Plasten blir bearbeidet og tankdelene støpt i Tyskland. Delene sendes til Klaro Renseanlegg Norge i Risør, som produserer disse anleggene for Brødrene Dahl. 
 
Det europeiske Votec-merkenavnet tilhører Saint-Gobain-konsernet som Brødrene Dahl og Klaro Renseanlegg er en del av.
Votec-minirenseanleggene bidrar til økt bærekraft gjennom bruk av resirkulert plast, sterke spesifikasjoner også for nitrogen og lavt strømforbruk.
Votec minirenseanleggene består av et frittstående, utendørs styreskap og en nedgravd CE-merket tank med renseanlegg, som leveres som «plug and play»-løsning. Minirenseanleggene har alle nødvendige norske og europeiske godkjenninger. 
 
Rensingen skjer biologisk og kjemisk med den grundig testete SBR-metoden. Vår SBR-teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming. Det er sammenlignbart med teknologien i store, sentraliserte renseanlegg for byer og kommuner. Gjennom denne teknologien kan vi også holde energiforbruket så lavt som på 0,7–0,9 kilowattimer per døgn, og med behov for kun en 10 ampers strømkurs.

Installasjon og service

Installasjon av et minirenseanlegg er et søknadspliktig tiltak. Klaro Renseanlegg Norge AS er Brødrene Dahls servicepartner på Votec minirenseanlegg. 

Ta kontakt med din kontaktperson hos Brødrene Dahl for bestilling og gjennomgang av gjennomgang av våre rense- og avløpsløsninger. 

Siste nytt fra Brødrene Dahl