Logg inn

06.01.2022

Brødrene Dahl

Nye E6 Ranheim–Værnes får Norges høyeste grønne støttemur

(Oslo, 27. desember 2021): Nye E6 ved Hommelvik blir bygd på en opptil 20 meter, grønn støttemur hvor planter og innsekter får leve. Leverandøren Brødrene Dahl Geosyntia og entreprenøren Acciona tror norgesrekorden vil inspirere hele landet. Byggingen starter før jul.

Støttemurer inngår i de fleste veiprosjekter. Plasstøpte betongmurer, betongelementer og natursteinsmurer er vanlige bærende konstruksjoner. Grønne murer gir imidlertid mindre miljøfotavtrykk enn betong, bryter opp det grå inntrykket og gir levekår for innsekter. Planter omgjør CO2 til oksygen.

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim–Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

– Vi har levert grønne støttemurer og støyvoller i 25 år. Men, med orienteringen inn mot bærekraft har metoden fått sin renessanse, sier salgssjef Thor Erik Johansen ved BD Geosyntia avdeling i Stjørdal.
– Nå kan teknologien dessuten håndtere voksne høyder som dette. Med 120 års garantert levetid blir veimyndighetenes minimumskravet på 100 år innfridd med glans. Kostnadene er som for alternativene, sier Johansen.

Nye Veier AS er byggherre og oppdragsgiver for Acciona som bygger den nye E6-strekningen fra Ranheim i Trondheim til Værnes i Stjørdal. Byggestart var 2020 og hele strekningen er planlagt ferdig i 2025. Å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø er ett av Nye Veiers mål for dette prosjektet.
I Hommelvik er det bratte forhold. Men, når E6 står ferdig vil folk, innsekter og andre småkryp oppleve grønne forhold i stedet for grå. I korte trekk innebærer teknikken å strekke jordarmeringsnett opptil ti meter innover, dekke med tyngre masser og bygge et stålnett med 70 graders vinkel i forkant.
Jord bakom nettet skaper vekstmedium for gress og planter, kanskje med frø fra lokal fauna.
– Acciona ønsker å levere så godt opp i mot FNs bærekraftsmål som mulig. Den grønne muren vil skape bedre miljøbalanse for nye E6. Metoden er så interessant at vi håper den vil sette presedens for våre og andres prosjekter fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm i Acciona.

Omtrent slik vil Norges høyeste, grønne veistøttemur se ut i Hommelvik på nye E6 Ranheim–Værnes. (foto: HUESKER Geosynthetic)
(Foto: Thor Erik Johansen, BD Geosyntia).
Fornøyde grønn mur-byggere på befaring i langt fra sommer-grønne forhold.
Fra venstre: Sondre Lyngholm (Acciona), Tor Arne Olsen (BD Geosyntia), Thor Erik Johansen (BD Geosyntia) og Steinar Marius Bjerkli (Br. Bjerkli AS). (Foto: Thor Erik Johansen/BD Geosyntia)
– Vi setter en grønn norgesrekord med denne bærekraftsorienterte muren som vi håper vil inspirere andre til å gjøre tilsvarende, sier Sondre Lyngholm.
ACCIONA er en global organisasjon som utvikler og forvalter bærekraftige infrastrukturløsninger. Entreprenøren er til stede i mer enn 40 land og arbeider for å bidra til den økonomiske og sosiale

Siste nytt fra Brødrene Dahl

Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering

Forleng levetiden med HaTelit asfaltarmering

Hull i asfalten, sprekker og deformasjoner er ikke bare til irritasjon for enhver bil- eller syklist, de utgjør også en stor fare for trafikanter mange steder. Valg av reparasjons- og rehabiliteringsarbeid kan være avgjørende for et langsiktig godt resultat.

Les mer

Digit vil bli mer synlige

Digit vil bli mer synlige

Digit hjelper anleggsentreprenører å holde redskapen mest mulig i gang og kommer nå i ny drakt for å synliggjøre dette enda bedre.

Les mer

Miljøvennlig og vedlikeholdsfri støyskjerm med Traftech Silent

Miljøvennlig og vedlikeholdsfri støyskjerm med Traftech Silent

Traftech Silent støyskjerm fra BD Samferdsel er et miljøvennlig produkt laget av resirkulert plast. Plankene er lette å montere, værbestandige og trekker ikke inn vann. I tillegg har de gode lydisolerende egenskaper, er vedlikeholdsfrie og selvrensende.

Les mer

Prefabrikkerte vannkummer på 1-2-3. Effektivt og sikkert!

Prefabrikkerte vannkummer på 1-2-3. Effektivt og sikkert!

Fra vår produksjon i Holmestrand produserer vi ferdige vannkummer i plast og betong – klar til montering i grøft.

Les mer