Sprinklerhode tørr ned AB6 4" SR K80 krom 68°C

A36BCS422011040 20" V3606 Standard response