Logg inn

Victaulic

NRF 9255102

Kupling fast 76,1 mm E497 galv

Strengh-thin 100 for varme og kjøl

Utv. Rørdiameter (mm)

Produktbeskrivelse

Kupling fast 76,1 mm E497 galv

Konstruert for rørsystemer for kjøling, oljefri luft og kjølt vann. Leveres med en Victaulic® EF pakning. DVGW-godkjent materiale i henhold til DVGW W 270, KTW 1.3.13, og EN 681-1 type WA kaldt drikkevann og type WB varmt drikkevann. Arbeidstemperaturområde: -34°C til +120°C. Arbeidstrykk: Vakum til 16 bar. Har en proprietær sporprofil som går under navnet StrengThin 100 Groove. Visuell bekreftelse av en korrekt installasjon. Ingen krav til dreiemoment. Installeres opptil 10 ganger raskere enn andre skjøtemetoder. Det er ikke nødvendig å demontere koplingen før installasjonen. For DN50 – DN150 rustfritt stålrør med 2 – 6", 2 mm vegg og DN200 –DN300 rustfritt stålrør med 8 – 12", 3 mm vegg.