Sprinklerhode tørr side K80 QR 300 mm HSW 68°C

S363CCQ42012013 V3610 Quick response