Produkter med nytt liv

Visste du at på vårt serviceverksted reparerer vi og gir verktøy og maskiner et nytt liv? Les mer her.

Montasjeverktøy for kort slaganker M8. SDS pluss feste.

Bor og slagdor i samme produkt. Bordybde på 25 mm. Beregnet for korte slaganker.