Montasjeverktøy for kort slaganker M8. SDS pluss feste.

Bor og slagdor i samme produkt. Bordybde på 25 mm. Beregnet for korte slaganker.