Terrasseskrue A2 4,2 X 45 Torx20

523759 m/ senkhode. Plastboks a 200 stk