Terrasseskrue A2 4,2 X 55 Torx20

523760 m/ senkhode. Plastboks a 200 stk