Treskrue VVS m/Torx 3,5 x 25 100 stk i pk

7995a235025vvstorx