Logg inn

Protecta

NRF 9201443

Brannstøpemasse gipsbasert 10 liter spann

020-10L gipsmørtel

Produktbeskrivelse

Brannstøpemasse gipsbasert 10 liter spann

Protecta EX gipsmørtel er et tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når den blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av termiske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker. Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1 % under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtelen herder til en tørr masse på cirka 1050 kg/m3, og kan slipes ned eller borres i.