Fix all Crystal lim/fugemasse 290ml patron

Næringsmiddelgodkjent fugemasse/lim med en meget høy vedheft. Brukes der en transparent fuge er ønskelig/synlig. Fleksibel med 20% bevegelse.