Logg inn

Retur og reklamasjon

Orientering om reklamasjonrutiner i BD

Alle våre reklamasjoner håndteres i dag etter våre salgs- og leveringsbetingelser. Reklamasjoner skal varsles skriftlig til kundeansvarlig / reklamasjonsansvarlig.

Registrer en reklamasjon her.

Saken blir registrert her hos oss og merket med et reklamasjonsnummer som blir referansen i all korrespondanse videre. Dere vil også motta en mail som bekrefter at saken er registrert. Nødvendige undersøkelser blir foretatt og vi varsler tilbake så snart resultatet foreligger.

Fakturering skal ikke forekomme. Eventuelle utskifningsomkostninger vil bli kreditert samtidig med produktet. Alle fakturaer som det ikke foreligger avtale om eller som er i strid med våre salgs- og leveringsbetingelser vil returneres avsender.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli fakturert for kostnader i forbindelse med kartlegging av årsak, der årsak ikke skyldes produktfeil.

Det kan i enkelte saker tilbys forenklet reklamasjon, der produkt byttes mot ett nytt. Dette vil det bli gitt informasjon om der det er aktuelt. Det betyr at produkt mot produkt byttes uten ytterligere kostnader.

I reklamasjonssaker der det er følgeskader, må sluttbrukers forsikringsselskap varsles. Rørleggerbedrift bør varsle forsikringsselskap der ansvarsforsikring er dekket.

Håper dette kan hjelpe dere og vi ser frem til et godt samarbeid rundt reklamasjonshåndteringen.

Personer som kan hjelpe deg med reklamasjonen finner du ved å gå til Finn kompetanse på dahl.no og velge reklamasjon.

Hvordan gjennomføre en retur hos Brødrene Dahl
Alle våre returer håndteres i dag etter våre salgs- og leveringsbetingelser. Returer skal varsles skriftlig til kundeansvarlig / returansvarligansvarlig.

Last ned returskjema her

Saken blir registrert her hos oss og merket med et saksnummer som blir referansen i all korrespondanse videre.
Varen som sendes i retur må være solgt av Brødrene Dahl. Varene må være ren og uskadet, ved avvik fra dette vil varen blir kastet av Brødrene Dahl og returen blir underkjent. Retur teamet vil ta kontakt med kontaktperson i tvilstilfeller eller ved stor vareverdi før skroting.

Emballasje må være original, hel, ren og uten skader.


Samlet vareverdi må overstige kr 500.- ref. FL-VA/VVS 2016 punkt 14.

Det gjøres oppmerksom på at ekstra returgebyr vil tilkomme på skaffevarer og varer som må behandles ekstra i forhold til artikkelidentifikasjon, ordreidentifikasjon, mengde, rengjøring og sortering.