Retur og reklamasjon

Retur gjort enkelt

En retur skal være enkelt og gjort på null komma niks. Vi har utviklet en portal du logger inn på og så er du i gang med din retur.  Så enkelt, så genialt!

BD Stripa returportalen.png

For en mest mulig effektiv retur ønsker vi at du bruker Returportalen hver gang. Har du ikke en innlogging? Eller har du spørsmål rundt bruken? Ta kontakt med din lokale BD-selger.

Gå til Returportalen her

Gjeldende betingelser for at vi godkjenner en retur:

  • Alle returer håndteres i dag etter våre salgs- og leveringsbetingelser.
  • Samlet vareverdi må overstige kr 500.- ref. FL-VA/VVS 2016 punkt 14.
  • Varen som sendes i retur må være solgt av Brødrene Dahl.
  • Varene og embalasje må være ren og uskadet, ved avvik fra dette vil varen blir kastet av Brødrene Dahl og returen blir underkjent. Returteamet vil ta kontakt med kontaktperson i tvilstilfeller eller ved stor vareverdi før skroting.

Det gjøres oppmerksom på at ekstra returgebyr vil tilkomme på skaffevarer og varer som må behandles ekstra i forhold til artikkelidentifikasjon, ordreidentifikasjon, mengde, rengjøring og sortering.

Reklamasjon? Slik går du frem

Saken blir registrert her hos oss og merket med et reklamasjonsnummer som blir referansen i all korrespondanse videre. Dere vil også motta en mail som bekrefter at saken er registrert. Nødvendige undersøkelser blir foretatt og vi varsler tilbake så snart resultatet foreligger.

Fakturering skal ikke forekomme. Eventuelle utskiftningsomkostninger vil bli kreditert samtidig med produktet. Alle fakturaer som det ikke foreligger avtale om eller som er i strid med våre salgs- og leveringsbetingelser vil returneres avsender.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli fakturert for kostnader i forbindelse med kartlegging av årsak, der årsak ikke skyldes produktfeil.

Det kan i enkelte saker tilbys forenklet reklamasjon, der produkt byttes mot ett nytt. Dette vil det bli gitt informasjon om der det er aktuelt. Det betyr at produkt mot produkt byttes uten ytterligere kostnader.

I reklamasjonssaker der det er følgeskader, må sluttbrukers forsikringsselskap varsles. Rørleggerbedrift bør varsle forsikringsselskap der ansvarsforsikring er dekket.

Registrer en reklamasjon her

Personer som kan hjelpe deg med reklamasjonen finner du ved å gå til Finn kompetanse på dahl.no og velge Reklamasjon.