Lørenskog

Lørenskog

Vakttelefon: 91 55 00 34 (kr. 3000,-) Uttrykning mot servicesenteret på Bryn

Servicesentersjef: Martin Ekre
E-post: martin.ekre@dahl.no