Oslo Bryn

Oslo Bryn

Telefon VVS: 22 72 55 55
Telefon Teknisk Prosjekt: 22 72 55 51
Telefon VMT: 22 72 56 60
Telefon Industri: 22 72 55 88
Telefon Kundeservice: 22 72 55 86
Telefon Butikk: 22 72 55 89
Telefon Lager: 22 72 55 75

Vakttelefon: 91 55 00 34 (kr. 3000,- ved utrykning)

Servicesentersjef: Fritz Langhammer
E-post: fritz.langhammer@dahl.no