Logg inn

Tromsø

Tromsø

Vakttelefon: 47 88 49 00 (kr. 3000,- ved utrykning)

Servicesenterleder: Johannes Lange
E-post: Johannes.lange@dahl.no
Telefon: 984 02 228

Regionsansvarlig servicesenter: Lene Charlotte Brattfjord 
E-post: lene.brattfjord@dahl.no
Telefon: 48 24 57 37