Det ble for en tid tilbake brudd i tarifforhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet/Yrkestrafikkforbundet/Parat.

Partene skal denne uken møtes hos Riksmekleren i forsøk på å bli enige, og senest den 16. mai vet vi resultatet av meklingen.

Dersom det ikke oppnås enighet er det mulighet for at det det blir tatt ut til streik ved vårt sentrallager Langhus, som igjen vil kunne få konsekvenser for våre leveringstider fra 16. mai.

Mulige konsekvenser for leveringspresisjonen kan skyldes at vi kanskje får redusert kapasitet i flere avdelinger på sentrallageret. Vi skal selvsagt gjøre alt som står i vår makt for å drifte som normalt, og vil informere så snart vi vet mer om omfanget av en eventuell streik og konsekvenser av denne. Hvilke fagforbund som tar ut til streik, og hvor mange pr. arbeidsplass er ikke klart. Videre vil det kunne løpende tas ut flere mens streiken pågår.

Vår forsyningsmodell inkluderer sentrallager, distribunaler, servicesenter, direkteleveringer m.m. Vi vil løpende vurdere våre vareveier for best mulig varetilgjengelighet. (Våre medarbeidere i servicesentrene er ikke omfattet av en eventuell streik).

Vi vil holde dere løpende oppdatert om eventuelle endringer. Selv om det ikke er sikkert at streiken vil påvirke oss, mener vi det er best å informere i en tidlig fase. På den måten kan dere forberede dere og sikre at produksjonen deres går så normalt som mulig.

Vi vil holde dere oppdatert på bl.a. www.dahl.no underveis, eller ta kontakt med din lokale selger.