Bjelkeklammer feste m/skinne 400 mm

6073400 skinne 41 x 21 VZ