Absorbent Universal 20 kg Absodan

Absorbent granulat absorberer og tar opp olje, bensin, diesel eller kjemikalier og flytende væsker som har havnet på bakken.