Logg inn

NRF 9723333

Brøytestikk i bambus med refleks KL1, 1800 mm Ø16-18

Brøytestikk i bambus med Ø16/18, på 1,8 meter med refleks av kl. 1

Produktbeskrivelse

Brøytestikk i bambus med refleks KL1, 1800 mm Ø16-18

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger og i lommer, skal ikke ha refleks.Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebanen på grusveger, at det normalt kan kjøres ut mot brøytestikkene eller etter spesiell beskrivelse