Logg inn

NRF 9723456

Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg"

Statens vegvesens Håndbok N301: Arbeid på og ved veg - Krav og retningslinjer til varsling og sikring.

FPAK:1 STK
TPAK:675 STK / PAL

Produktbeskrivelse

Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg"

Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. Håndbøkene får oppdaterte kryssreferanser til de andre håndbøkene i samsvar med det nye nummereringssystemet.Se håndboksidene (www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker) for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og dokumentspeil som viser oversikt over nye og gamle nummer.Det faglige innholdet er uendret. Det er kun håndboknummeret på forsiden og kryssreferanser som er endret. Nye håndboknummer influerer ikke på gyldigheten av separate kravdokumenter, som for eksempel rundskriv, som er tilknyttet håndbøkene med den gamle nummerserien.Denne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 051, Arbeid på og ved veg, 2012.