Reparasjonsasfalt - Sekk 22 kg

Reparasjonsasfalt, 22 kg. i sekk.