Buet skiltholder for skiltstørrelse LS på Ø60 stolpe

Solid buet skiltholder for montering av skilt med skiltstørrelse LS på Ø60 stolpe.