Logg inn

NRF 9720173

Låsering av gummi til skiltfundament for Ø60 stolpe

Låsering av gummi til skiltfundament med plastkilelås for Ø60 stolpe.

Produktbeskrivelse

Låsering av gummi til skiltfundament for Ø60 stolpe

Låseringen er en reservedel for:9720094 Skiltfundament BGL 25 kg med plastkilelås9720095 Skiltfundament BGS 37 kg med plastkilelås