Logg inn

NRF 9716216

Skilt 124 "Farlig vegkryss" MS KL2

Skilt 124 "Farlig vegkryss" er et fareskilt som anvendes ved særskilte forhold foran vegkryss med vanlig vikeplikt overfor trafikk fra høyre, for eksempel i kryss med dårlig sikt langs sidevegen.

Produktbeskrivelse

Skilt 124 "Farlig vegkryss" MS KL2

FareskiltFareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.Størrelse og utformingDe fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse vegarbeid, har gul bunnfarge.For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300 og N301.