Skilt 100.2 "Farlig sving (til venstre)" MS KL3

Skilt 100.2 "Farlig sving (til venstre)" er et fareskilt som anvendes for å varsle om en farlig sving, og bidrar dermed til å fremheve vegens linjeføring.