Skilt 112 MS FGG Steinsprut

Skilt 112 "Steinsprut" er et fareskilt som anvendes foran vegstrekning hvor det er spesiell fare for steinsprut fra bilhjul, f.eks. ved overflatebehandling, nygruset veg o.l. FGG-skilt brukes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.