Skilt 114.2 "Rasfare (fra venstre)" MS KL2

Skilt 114.2 "Rasfare (fra venstre)" er et fareskilt som anvendes for å varsle om fare for rasmaterialer på kjørebanen.