Skilt 117 "Farlig vegskulder" SS FGG

Skilt 117 "Farlig vegskulder" er et fareskilt som anvendes for å varsle om vegstrekning der skulder har utilstrekkelig bæreevne, slik at den ikke kan benyttes av motorkjøretøyer. Skiltet anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.