Skilt 118 "Bevegelig bru" SS KL3

Skilt 118 "Bevegelig bru" er et fareskilt som anvendes foran bru som kan åpnes. Dette gjelder både hevebru og svingbru.