Skilt 122 "Tunnel" MS KL2

Skilt 122 "Tunnel" er et fareskilt som anvendes foran tunnel som ikke er varslet med skilt 727.4 ”Tunnelnavnskilt” dersom tunnelen først blir synlig på en avstand av 150-250 m og er så lang eller ligger slik til at dagslys ikke belyser den i dens fulle lengde.