Skilt 124 "Farlig vegkryss" MS KL2

Skilt 124 "Farlig vegkryss" er et fareskilt som kan brukes foran vegkryss med vanlig vikeplikt overfor trafikk fra høyre i følgende tilfeller: Foran vegkryss som er uoversiktlig eller komplisert. Foran vegkryss hvor det er registrert ulykker som kan skyldes vikepliktsforholdene i krysset, eller der det er fare for at ulykker lett vil kunne skje.