Skilt 146.5 "Dyr (sau)" MS KL2

Skilt 146.5 "Dyr (sau)" er et fareskilt som brukes foran strekninger hvor dyr (sau) ofte krysser over eller ferdes langs vegen.